O NÁS

BLK servis, spol. s r.o. 

Firma se od svého založení v roce 1998 zabývá montážemi nábytku, pronájmy kancelářského nábytku, skladováním dočasně nepoužívaných věcí, a také úklidovými službami. 
V současnosti poskytujeme tyto služby pro naše zákazníky buď jednotlivě a nebo zajišťujeme kompletní servis od montáží a dopravy nábytku, stěhování, drobných údržbářských prací, pravidelných úklidů až po speciální úklidové práce. 
Naše služby můžete využívat 365 dní v roce a to zcela dle vašich potřeb. 

Obecné zásady BOZP a PO na externím pracovišti. 

Dodavatel: BLK servis, spol. s r.o.

Prokopa Velikého 867, 250 82 Úvaly
IČ: 25705181

  1. Společnost (objednatel) se zavazuje seznámit zaměstnance dodavatele se všemi nebezpečími, kterým mohou být vystaveni při provádění sjednaných prací v areálu společnosti a se stanovenými opatřeními na jejich řízení.
  2. Dodavatel se zavazuje předat společnosti výčet nebezpečí/rizik, která vnáší v souvislosti se svou činností na území společnosti (objednatele) a řídícími opatřeními nastavenými (přijatými) k jejich řízení.
  3. Společnost (objednatel) se zavazuje pověřit odpovědného zaměstnance, který bude zajišťovat koordinaci opatření BOZP a PO na pracovišti objednatele.
  4. Dodavatel se zavazuje, že vybaví své zaměstnance příslušnými OOPP dle druhu vykonávané práce a identifikovaných nebezpečí/rizik
  5. Společnost (objednatel) se zavazuje aktivně spolupracovat na vyšetření příčin a okolností vzniku pracovního úrazu zaměstnance dodatele, pokud k němu dojde v areálu společnosti.
  6. Společnost (objednatel) se zavazuje seznámit zaměstnance dodavatele s dokumentací požární ochrany, zejména s požárním řádem, požární poplachovou směrnicí, evakuačními plány společnosti atd.
  7. Společnost (objednatel) se zavazuje, že pracoviště, na kterém se budou pohybovat zaměstnanci dodavatele, řádně vybaví věcnými prostředky PO, prostředky první pomoci.
  8. Společnost (objednatel) se zavazuje seznámit zaměstnance dodavatele se svým dopravním řádem, existuje-li.